Uppdaterad 15 mar 2013 Stora Malm (D)

 

Start
Släktforskning
Det förgångnas spegel
Whisky
Buick 1938
Buick 1955
Buick 1959
Sun West

 

Här har jag sen tidigare samlat fakta om Stora Malm socken, Oppunda härad i Södermanlands län.

Här återfinns en sammanställning över mantalslängderna för Stora Malm mellan åren 1642-1715. De redovisas årsvis eller sorterade på gårdsnamn enligt länkarna nedan.

Avskrifterna över k
yrkoräkenskaper för åren 1640-1703 är kompletta. Då räkenskapernas uppgifter jämförts med längderna för födda, vigde, och döda (1691-1703) har det visat sig att de till viss del innehåller noteringar om barnbörd, vigslar och avlidna som inte återfinns i andra längder.

Under "Domböcker" finner du utdrag ur domböcker. Inte så mycket ännu men med förenade krafter kan antalet uppgifter växa snabbt.

Länken "Karta 1677" tar dig till en sida innehållande en sockenkarta för Stora Malm (D).

Synpunkter på hemsidan eller dess innehåll tas tacksamt emot via mail: kontakt@igen.se

Mantalslängder - Årsvis.
 
Mantalslängder - Sorterade på normerade gårdsnamn.
 
Kyrkoräkenskaper - Avskrivna som de en gång skrevs därefter sorterade på normerade gårdsnamn eller kronologiskt.
 
Domböcker - Utdrag ur domböcker, sorterade efter gårdsnamn.
 
Karta 1677 - Utkast till sockenkarta över Stora Malm från 1677.

Copyright © Stefan Hammar, 2004. Med ensamrätt.